5-6-2012, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 5ης Ιουνίου 2012

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 5ης Ιουνίου 2012