5-3-2013, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 6ης Μαρτίου 2013

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 6ης Μαρτίου 2013