5-2-2013, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 5ης Φεβρουαρίου 2013

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 5ης Φεβρουαρίου 2013