4-8-2012, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 4ης Σεπτεμβρίου 2012

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 4ης Σεπτεμβρίου 2012