4-1-2013, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 4ης Ιανουαρίου 2013

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 4ης Ιανουαρίου 2013