30-10-2012, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 30ης Οκτωβρίου 2012

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 30ης Οκτωβρίου 2012