3-12-2012, Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - Ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ


Ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

 

         Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ», που έχει αναλάβει την υλοποίηση του σχεδίου δράσης «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» στο Νομό Ηρακλείου, έχει προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ανέργους προκειμένου να συμμετέχουν σε δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο αφορά στις παρακάτω ομάδες ανέργων:

  • Άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.
  • Άτομα με ειδικές ανάγκες
  • Αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
  • Γυναίκες θύματα ενδοικογενειακής βίας

        Για την πλήρη ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, των τοπικών φορέων και των τοπικών επιχειρήσεων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ» οργανώνει Κινητά Κλιμάκια Ενημέρωσης

α) στο Αρκαλοχώρι, στο χώρο του ΚΕΠ Αρκαλοχωρίου, την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 – 13:00

β) στο Καστέλλι, στη Σακορράφειο Δημοτική Βιβλιοθήκη,  την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00 – 13:00

με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση κάθε ενδιαφερόμενου για τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και για τη διαδικασία ένταξης στις δράσεις του σχεδίου.

        Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την «Κοινω.πολιτι.α Κρήτης» στα τηλ.: 2810752842, 2810751899 και με το «Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ν. Ηρακλείου» στο τηλ. 2810242121 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.koinonikosistos.gr

         Το σχέδιο δράσης «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας Παρέμβασης 1, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».