27-7-12, Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 1η Αυγούστου 2012

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας που θα πραγματοποιηθεί την 01η Αυγούστου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. στον Ευαγγελισμό Καστελλίου (έδρα του Δήμου) στην αίθουσα της ενορίας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1) Ορισμός αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α). Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

2) Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κασταμονίτσας για την παραχώρηση της απλής χρήσης κτιρίου της Τοπικής Κοινότητας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

3) Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Πουλιών για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιθουσών της Τοπικής Κοινότητας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

4) Απαίτηση από παραλλαγή δικτύου ΔΕΗ εξαιτίας διαπλάτυνσης δρόμου στο Θραψανό. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

5) Έγκριση καταστροφής οχήματος. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

6) Τροποποίηση προϋπολογισμού και ενδυνάμωση κ.α. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

7) Επιστροφή παραβόλων αλλοδαπών αχρεωστήτως καταβληθέντων. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

8) Έγκριση μετακίνησης για την 2η συνάντηση εταίρων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 «Cerameus”. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

9) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή φρεατίων αποχέτευσης στις οδούς Σαρανταπόρου & 25ης Μαρτίου Καστελλίου (α.μ. 44/2012). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

10) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην οδό 25η Μαρτίου οικισμού Καστελλίου» (α.μ. 34/2012). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

11) Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του κ. Μπορμπουδάκη Κων/νου. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

12) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

13) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

14) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση νεκροταφείων (α.μ. 38-2011). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

15) Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση υπαίθριου θεάτρου Αρκαλοχωρίου (α.μ. 37-2010). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γρηνάκης Γεώργιος