25-9-2012, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 25ης Σεπτεμβρίου 2012

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 25ης Σεπτεμβρίου 2012