24-4-2013 Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας στις 29-4-2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29/4/2013

 

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Απριλίου 2013 ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα  17:30 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αρκαλοχωρίου (Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου) για να εξετάσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1)     

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

 

2)    

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 με τη Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

 

3)    

Πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

4)    

Χαρακτηρισμός γεωργικής ζώνης στην τ.κ. Θραψανού και στην τ.κ. Ινίου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

5)    

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2013 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας περί: «Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. με την προσθήκη ακροτελεύτιου άρθρου». Εισηγητής ο δ.σ. κ. Μελεμενής Δημήτριος.

 

6)    

Συζήτηση επί απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τέλη λαϊκών αγορών. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

7)    

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Υλικά αρδευτικών δικτύων» προϋπολογισμού δαπάνης 85.000,00 €. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

8)    

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 € και ψήφιση πίστωσης. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

9)    

Έγκριση εκτέλεσης, ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια σιδηρικών» προϋπολογισμού δαπάνης 6.900,00 € και ψήφιση πίστωσης. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

10)  

Ενίσχυση κ.α. 10-6612.001 του προϋπολογισμού έτους 2013 και έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

11)  

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» και ενίσχυση Κ.Α. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

12)  

Έγκριση συνδρομής σε εφημερίδες έτους 2013. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

13)  

Επιστροφή ποσού στην Β΄ ΔΟΥ Ηρακλείου. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

14)  

Μετακίνηση δημάρχου στο Εσωτερικό (17/04/2013). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

15)  

Μετακίνηση αντιδημάρχου Οικονομικών στο Εσωτερικό (2/4/2013). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

16)  

Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 8 Ν. 1590/86, κλείσιμο παράνομων κτηνοτροφικών μονάδων και την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου, για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

17)  

Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του κ. Βασιλάκη Ηρακλή του Εμμανουήλ. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

18)  

Παραλαβή της μελέτης “Τεχνικό άνω διάβασης φράγματος Παρτίρων”. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

19)  

Παραλαβή της μελέτης “Τεχνικό άνω διάβασης φράγματος Αμουργελλών”. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

20)       

Ορισμός επιτροπής χαρακτηρισμού φυσικού εδάφους για το έργο «Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Σκινιά». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

21)  

Ορισμός επιτροπής χαρακτηρισμού φυσικού εδάφους για το έργο «Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισμού Νιπιδιτού Δήμου Μινώα Πεδιάδας». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

22)       

Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου ποιότητας υλικών για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση πλατείας δ.δ. Ευαγγελισμού». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

23)       

Κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Κασσάνων οικισμού Αυλής». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

24)       

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μετατροπή Αίθουσας Εκθεσιακού Κέντρου σε Συνεδριακό Χώρο στο Δήμο Αρκαλοχωρίου» (α.μ. 43/2010). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

 

25)       

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση “ΣΑΡΑΦΑΛΗ ΜΑΝΤΡΑ” του Δήμου Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

 

26)       

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντλιοστάσια & εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων οικισμών Γερακίου – Αρμάχας Δήμου Μινώα Πεδιάδας» (α.μ. 18/2011). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

 

27)       

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης» (α.μ. 43/2011). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

 

28)       

Έγκριση 3ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισμού Δεματίου» (α.μ. 24/2010). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Γρηνάκης Γεώργιος