24-7-2012, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 24ης Ιουλίου 2012

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 24ης Ιουλίου 2012