21-6-2013, Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Ιουνίου

 

Θέμα: Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση

 

Σας καλούμε, σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1)     

Έγκριση του απολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας οικονομικού έτους 2012. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

 

 

                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

Γρηνάκης Γεώργιος