21-8-2012, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 21ης Αυγούστου 2012

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 21ης Αυγούστου 2012