21/04/2011,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                          Καστέλλι :21-04-2011

                                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ. :ΟΙΚ 5931

 

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Οικονομικής  Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου) την 27 του μηνός Απριλίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Ζαχαρίας Καλογεράκης

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΣΤΙΣ 27/04/2011

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5931/21-04-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

1

Αντίκρουση ή μη της με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου ΓΑ 3255/ΤΜ/587/2010 χρηματική αγωγή του Εμμανουήλ Λυριτσάκη.

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

2

Αντίκρουση ή μη της με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου ΓΑ 2258/ΤΜ/384/2011 χρηματική αγωγή της ΜΥΡΩΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

3

Δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση Σαραφαλή Μάντρα του Δ. Αρκαλοχωρίου».

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

4

Έγκριση συμμετοχής του νομικού συμβούλου του Δήμου στο Συνέδριο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. κατά την 27η και 28η Μαΐου 2011. 

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

5

Εκτέλεση του έργου: «Επισκευή δικτύου άρδευσης Σκινιά».

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.