21/04/2011,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου) την 27 του μηνός Απριλίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Ζαχαρίας Καλογεράκης

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΣΤΙΣ 27/04/2011

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5918/21-04-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

1

Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2

Προέγκριση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Παντοπωλείο» στον Βαργιακάκη Κωνσταντίνο του Σταύρου. 

3

Προέγκριση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Τυποποιημένα προϊόντα εντός καταστήματος ψιλικών» στην Καλιακάκη Μαρία του Εμμανουήλ. 

4

Προέγκριση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Παραδοσιακό καφενείο» στον Μπόλο Θεοφάνη του Θεοφάνη. 

5

Προέγκριση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Παντοπωλείο» στον Μουράτη Μάρκο του Κυριάκου.

6

Προέγκριση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κρεοπωλείο» στον Σμυρνάκη Μάρκο του Δημητρίου.

7

Προέγκριση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Μικτό Κατάστημα Εμπορίας Καλλυντικών – Περιποίησης χεριών - ποδιών» στην Γρηνάκη Μαρία του Γεωργίου.

8

Προέγκριση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Παντοπωλείο – Παραδοσιακό Καφενείο» στην εταιρεία με την επωνυμία Συντιχάκη Ελένη & ΣΙΑ Ο.Ε.

9

Προέγκριση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Υποκατάστημα Αρτοζαχαροπλαστείο - Καφέ» στην εταιρεία με την επωνυμία Χατζάκης – Δαργωνάκη Ο.Ε.

10

Καθορισμός χώρου λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Τοπικής Κοινότητας Καστελλίου.