20-6-2012, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 19ης Ιουνίου 2012

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 19ης Ιουνίου 2012