21-6-2013, Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Ιουνίου

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

 

  Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1)     

Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβααη ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

 

2)    

Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας έτους 2013 (συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού & του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του) και κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

3)    

Αποστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση των οικονομικών στοιχείων 1ου τριμήνου 2013. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

4)    

Αποστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση των οικονομικών στοιχείων Μαΐου 2013. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

5)    

Παραλαβή της μελέτης εφαρμογής για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Κασταμονίτσας - Αμαριανού Δήμου Μινώα Πεδιάδας» (α.μ. 63/2011), πρ/σμού 448.335,00 €. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

 

6)    

Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Τοπικές Παρεμβάσεις ανάπλασης οικισμού Θραψανού».  Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

 

7)    

Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση Παλιάς Πόλης Καστελλίου Δ. Μινώα Πεδιάδας – Β΄ Φάση».  Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

 

8)    

Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με την ΚΓ΄ Εφορεία Προιστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, για την υλοποίηση του 2ου υποέργου της πράξης: «Ανάπλαση παλιάς πόλης Καστελλίου Δ. Μινώα Πεδιάδας Β΄ φάση. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

 

9)    

Υλοποίηση του έργου: «Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή νέων παρακαμπτήριων οδικών τμημάτων των οικισμών Αρχαγγέλου, Ευαγγελισμού και Θραψανού», το οποίο αποτελεί το 2ο υποέργο της πράξης: «Βελτίωση υφιστάμενης Οδού Καστέλλι-Θραψανού Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

 

10)  

Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Μετατροπή Δημοτικού κτιρίου σε εκθετήριο – συλλογή στον οικισμό Σκινιά», το οποίο αποτελεί το 1ο υποέργο της πράξης: «Μετατροπή δημοτικού κτιρίου σε εκθετήριο – συλλογή στον οικισμό Σκινιά, Δήμου Μινώα Πεδιάδας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

 

11)  

Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού για το εκθετήριο – συλλογή στον οικισμό Σκινιά», το οποίο αποτελεί το 2ο υποέργο της πράξης: «Μετατροπή δημοτικού κτιρίου σε εκθετήριο – συλλογή στον οικισμό Σκινιά, Δήμου Μινώα Πεδιάδας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

 

12)  

Έγκριση μελέτης της πράξης: «Προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με ηλεκτρονικά και έντυπα μέαα». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

 

13)  

Διάθεση αρδεύσιμων υδάτων του φράγματος Παρτίρων για την αρδευτική περίοδο 2013.  Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

 

14)  

Ορισμός εκπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές και Έκτακτες) του Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

 

15)  

Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δημοτικού Οργανισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) Δήμου Μινώα Πεδιάδας – Προσαρμογή στις διατάξεις του άρθρου 33 του 4024/27-10-2011. Εισηγητής ο δ.σ. κ. Καλογεράκης Γεώργιος.

 

16)  

Εκτέλεση της προμήθειας: «Επείγουσα επισκευή μηχανημάτων & οχημάτων», με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και τροποποίηση προϋπολογισμού. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

17)  

Παράταση δωρεάν παραχώρησης κατά κυριότητα για κοινωφελής σκοπούς (οικοδόμηση Δημοτικού Καταστήματος) στον πρώην Δήμο Αρκαλοχωρίου που αφορά τα αγροτεμάχια 37 και 38 του οικοδομικού τετραγώνου 10 στο Γάσι Αρκαλοχωρίου.  Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

18)  

Αποδοχή χρηματοδότησης Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΣΑΤΑ 2013) για την κάλυψη  δράσεων Πυροπροστασίας. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

19)  

Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 28/2013. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

20)       

Έγκριση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του κ.α. 35-7131.002 για την «Προμήθεια Σκαπτικής καδένας». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

21)  

Έγκριση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του κ.α. 15-7135.006 για την: «Προμήθεια 2 WC ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

22)       

Έγκριση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του κ.α. 15-7135.005 για την: «Προμήθεια 5 αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

23)       

Ενίσχυση του Κ.Α. 20-7132.001 του προϋπολογισμού έτους 2013 και έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας: « Προμήθεια  φορτηγών οχημάτων». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

24)       

Έγκριση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια χρωμάτων συντήρησης κτιρίων». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

25)       

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια ειδών πρασίνου». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

26)       

Επιχορήγηση Ν.ΠΔ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού και Περιβάλλοντος ποσού 25.000,00 €. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

27)       

Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Γαρίπας ποσού 2.000,00 €. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

28)       

Τροποποίηση προϋπολογισμού και ενδυνάμωση κ.α.. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης. 

 

29)       

Έξοδα μετακίνησης – χιλιομετρική αποζημίωση με ιδιωτικό όχημα υπαλλήλων Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης. 

 

30)       

Συμπλήρωση των υπ’ αριθμόν 29 & 43/2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας που αφορούν: α) Έγκριση εκτέλεσης, ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων Δ.Ε. Καστελλίου» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 € και ψήφιση πίστωσης και β) Έγκριση εκτέλεσης, ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 € και ψήφιση πίστωσης, αντίστοιχα. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης. 

 

31)  

Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων χρήσης 2013 του Τ.Ο.Ε.Β Ινίου – Μαχαιράς – Μοναστηρακίου. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης. 

 

32)       

Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 376/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου:  «Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης» (α.μ. 43/2011)». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.    

 

33)       

Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη νέου περιφερειακού ιατρείου Θραψανού». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

34)       

Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Στατική μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού Καστελλίου». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

35)       

Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Αποτύπωση δημοτικής περιουσίας Δ.Ε. Καστελλίου». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

36)       

Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη ανάπλασης πλατείας οικισμού Αρχοντικού». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

37)       

Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη ανάπλασης πλατείας οικισμού Γασίου». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

38)       

Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη ανάπλασης πλατείας οικισμού Γερακίου». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

39)       

Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Στατική μελέτη Δημοτικού Σχολείου Νιπιδιτού». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

40)       

Έγκριση αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημοτική οδοποιία», αρ.μελ. 2/2010. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

41)  

Έγκριση αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση δρόμου Κοτσαρίδη στο Πανόραμα», αρ.μελ. 46/2010. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

42)       

6η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση υπαίθριου θεάτρου Αρκαλοχωρίου» (α.μ. 37/2010). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

43)       

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση ‘ΣΑΡΑΦΑΛΗ ΜΑΝΤΡΑ’ του Δήμου Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

44)       

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση νεκροταφείων» (α.μ. 11/2012). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

45)       

Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανάπλαση παλιάς πόλης Καστελλίου».  Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

46)       

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αναπλάσεις μεταξύ οδών Ελ.Βενιζέλου – Σάββα Πέππα και Γρηγορίου Ε΄».  Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

47)       

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

48)       

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. κύριας σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση νεκροταφείων» (α.μ. 38/2011). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

49)       

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αρκαλοχωρίου. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

50)       

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το 4ο υποέργο: «Βελτίωση –αντικατάσταση δικτύου Τ.Κ. Σκινιά» του έργου: «Βελτίωση αρδευτικών δικτύων Δήμου Μινώα Πεδιάδας». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος. 

 

51)  

Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του κ. Μπορμπουδάκη Νεκταρίου τ. Βασιλείου. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος. 

 

52)       

Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του κ. Περάκη Προδρόμου τ. Μιχαήλ. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλέυρης Ευάγγελος. 

 

53)       

Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών της κ. Μοσχονησώτη Γιασεμής τ. Εμμανουήλ. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος. 

 

54)       

Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του κ. Χατζηβασιλείου Νικολάου τ. Λουκά.  Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος. 

 

55)       

Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του κ. Καλιακάκη Αντωνίου τ. Ζαχαρία.  Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος. 

 

56)       

Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του κ. Χρονάκη Αλεξάνδρου τ. Γεωργίου.  Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος. 

 

57)       

Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών της κας. Σταματάκη Ευδοξίας τ. Γεωργίου.  Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος. 

 

 

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

Γρηνάκης Γεώργιος