21-04-2011,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑΣ

 

                                                           Καστέλλι 21/04/2011

                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ: 5933

                                                                                                                      

                                                            Προς:                                                                

Μέλη Τοπικής Κοινότητας  Κασταμονίτσας   

                                                       

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Κασταμονίτσας σε τακτική συνεδρίαση την 25/04/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

  1. Αποδοχή δωρεάς της Παπαδοκωστάκη Άννας του Μιχαήλ.

 

Η Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κασταμονίτσας   

 

 

Καλαϊτζάκη Ειρήνη