2/05/2011,Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ταχ.Δνση: 700 06 Καστέλλι

Αρμόδιος:

Τηλέφωνο: 2891340108

ΦΑΞ:         2891032197

ΠΡΟΣ:

1.Το Δήμαρχο και τα μέλη του   Δημοτικού Συμβουλίου

 

2.Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικής Κοινότητας

 

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση για συνεδρίαση

 

       Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 6η Μαΐου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ.  στην αίθουσα Συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Αρκαλοχωρίου (Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου) για να εξετάσομε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1)    

Υποβολή αίτησης  Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας  τύπου Α,Β, και Γ του  Δήμου  Μινώα Πεδιάδας και ορισμός υπευθύνου εφαρμογής του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας

2)   

Έγκριση λειτουργικού οργανογράμματος/επιχειρησιακής δομής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

3)   

Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου και της εισφερόμενης εκ μετατροπής της Δημοτικής Επιχείρησης Δ.Επ.Αρκαλοχωρίου αρνητικής καθαρής περιουσίας της.

Εισηγητής: ο δ.σ  κ. Μανουράς Αριστείδης.

4)   

Καθορισμός χώρου λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Τοπικής Κοινότητας Καστελλίου. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος Πλεύρης Ευάγγελος.

5)   

Συνεχιζόμενα έργα 2011.

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

6)   

Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2011. Εγγραφή έργου «Επισκευή στεγανοποιητικής γεωμεμβράνης», προ/σμός 1.600,00 €.

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

7)   

Έγκριση μελέτης ‘’Ελαστικά Μηχανημάτων-Οχημάτων’’, (α.μ. 11/2011). Εισηγητής: ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

8)   

Έγκριση μελέτης ‘’Προμήθεια κάδων απορριμμάτων’’, (α.μ. 12/2011). Εισηγητής: ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

9)   

Έγκριση μελέτης ‘’Προμήθεια υλικών αρδευτικών δικτύων’’, (α.μ. 14/2011). Εισηγητής: ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

10)              

Έγκριση μελέτης ‘’Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού’’, (α.μ. 15/2011). Εισηγητής: ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

11)   

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας παλαιού σχολείου Δ.Δ. Αρχαγγέλου». 

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

12)              

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση παλιάς πόλης Καστελλίου Α/Φάση». 

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

13)              

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Αποστόλων». 

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

14)              

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Ευαγγελισμού». 

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

15)              

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου, Σάββα Πέππα και Γρηγορίου Ε΄, πρώην Δήμου Αρκαλοχωρίου (α.μ. 01/2010). Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.

16)              

Διαγραφή χρεών τελών ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Αικατερίνη.

17)              

Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Παναγιάς. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος Καλομοίρη Αικατερίνη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

Γρηνάκης Γεώργιος