19-9-2012, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 18ης Σεπτεμβρίου 2012

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 18ης Σεπτεμβρίου 2012