19-6-2013, Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας την 19η Ιουνίου

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας.

 

Σας καλούμε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 19η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου για να εξετάσουμε το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση δρόμου Πάρτιρα-Αμουργέλες» (α.μ. 9/2011)».

Εισηγητής ο δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της αύξησης των ποσοτήτων που περιλαμβάνονται στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου και προκειμένου να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα το συγκεκριμένο έργο (ημ/νία περαίωσης 11/2013), απαιτείται η άμεση έγκριση του. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

Γρηνάκης Γεώργιος