16-8-2013,Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπήςπου θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου του Δήμου ΜΙΝ Α ΠΕΔΙΑΔΑΣ(Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 21η του μηνός Αυγούστου έτους 2013, ημέραΤετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμέναθέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 τουΝ. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).