16-4-2013, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 16ης Απριλίου 2013

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 16ης Απριλίου 2013