16-11-12, Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 23η Νοεμβρίου 2012

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

 

Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 23η Νοεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αρκαλοχωρίου (Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου) για να εξετάσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)     

Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο της Γρινάκη Φανής του Εμμανουήλ. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

2)    

Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Στρατάκη Αθανάσιου του Ζαχαρία. Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γρηνάκης Γεώργιος.

 

3)    

Έκδοση ψηφίσματος για την ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γρηνάκης Γεώργιος.

 

4)    

Έκδοση ψηφίσματος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά των συμπολιτών μας. Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γρηνάκης Γεώργιος.

 

5)    

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας για το σχολικό έτος 2013 - 2014. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

6)    

Έγκριση εκτέλεσης του 1ου υποέργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Δεματίου» της πράξης «Βελτίωση – Αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων Δήμου Μινώα Πεδιάδας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

7)    

Αίτημα του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Κάτω Καστελλιανών “Το Ριζόκαστρο” για την παραχώρηση χώρου στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Καστελλιανών. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

8)    

Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμάχας “Ιλαρίωνας” για την παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Αρμάχας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

 

9)    

Παραχώρηση αίθουσας (γραφείο) και παλαιού Δημοτικού Σχολείου Λαγού της Τοπικής Κοινότητας Καστελλίου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαγού. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

 

10)  

Σύναψη διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την «Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

11)  

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» (ΑΜ 58/2011). Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

12)  

Συζήτηση επιστολής του κ. Κατσουλάκη Μιχαήλ εκπρόσωπου της υπό σύσταση εταιρείας με την ονομασία Dragon Ammo Α.Ε. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

13)  

Αντικατάσταση τακτικού μέλους Οικονομικής Επιτροπής Μινώα Πεδιάδας. Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γρηνάκης Γεώργιος.

 

14)  

Σύναψη δανείου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την εξόφληση υποχρεώσεων της πρώην ΔΕΑΤΕΚ. Εισηγητής ο δ.σ. κ. Μανουράς Αριστείδης.

 

15)  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 38/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. περί νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.). Εισηγητής ο δ.σ. κ. Μελεμενής Δημήτριος.

 

16)  

Ψήφιση πίστωσης 39.313,11 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου (Β’ κατανομή έτους 2012). Εισηγήτρια η δ.σ. κα. Χατζάκη Ευαγγελία.

 

17)  

Τροποποίηση προϋπολογισμού για ενδυνάμωση κ.α. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

 

18)  

Τροποποίηση προϋπολογισμού για την υπηρεσία: «Εργασία Επιδιόρθωσης Ευρυζωνικού Δικτύου». Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

 

19)  

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού». Εισηγήτρια  η αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

 

20)       

Μετακίνηση Δημάρχου στο Εσωτερικό (20/09/2012). Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

 

21)  

Μετακίνηση Δημάρχου στο Εσωτερικό (01/11/2012). Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

 

22)       

Μετακίνηση μέλους Δημοτικού Συμβουλίου στο Εσωτερικό (02/10/2012). Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

 

23)       

Μετακίνηση Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου στο Εσωτερικό (04/10/2012). Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

 

24)       

Μετακίνηση υπαλλήλων για συνοδεία σε πολυήμερη εκδρομή (23/08/2012). Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

 

25)       

Μετακίνηση υπαλλήλων για συνοδεία σε ημερήσια εκδρομή (01/11/2012). Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

 

26)       

Έξοδα μετακίνησης – χιλιομετρική αποζημίωση με ιδιωτικό όχημα υπαλλήλων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

 

27)       

Διόρθωση της 406/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας που αφορά: «Αγορά οικοπέδου για την δημιουργία δρόμου για την σύνδεση του Νεκροταφείου Παρτίρων με τον κεντρικό δρόμο». Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

 

28)       

Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

 

29)       

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» (ΑΜ 25/2012). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

 

30)       

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας της προμήθειας “Έτοιμο σκυρόδεμα & σιδηρός οπλισμός” στα πλαίσια του έργου «Οδοποιία αγροτικών δρόμων (α.μ. 24/2012)». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

 

31)  

Κήρυξη έκπτωτου προμηθευτή που αφορά στην προμήθεια: «Προμήθεια μηχανημάτων» (α.μ. 36/2011). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

 

32)       

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την μελέτη και εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

 

33)       

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Υλικά συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

 

34)       

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας υλικών που αφορούν το έργο «Αποπεράτωση πλακοστρώσεων». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

 

35)       

‘Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Άρδευση χώρων πρασίνου». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

 

36)       

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια δέντρων - φυτών» - τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

 

37)       

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια δομικών υλικών». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

 

38)       

Διόρθωση χρεώσεων τελών άρδευσης από βεβαιωτικό κατάλογο. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

 

39)       

Επιβολή προστίμων άρδευσης στη Τ.Κ. Σκινιά και Τ.Κ. Πανοράματος. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

 

40)       

Επιβολή προστίμων άρδευσης στη Τ.Κ. Γερακίου, Τ.Κ. Καστελλίου και Τ.Κ. Ασκών. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

 

41)  

Επιστροφή ποσού ως μη οφειλόμενου στην κα. Κορναράκη Ειρήνη του Ευσταθίου. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.  

 

42)       

Τοποθέτηση πινακίδας. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

43)       

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια λαμπτήρων & ντουί» - τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.

 

44)       

Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών της κ. Διακαντώνη Αλεξάνδρας του Κωνσταντίνου. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

45)       

Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Τεχνικό Άνω Διάβασης Φράγματος Παρτίρων» (α.μ. 05/2012). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

46)       

Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Τεχνικό Άνω Διάβασης Φράγματος Αμουργελλών» (α.μ. 04/2012). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

47)       

Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Τεχνική μελέτη εφαρμογής ενεργειακής αναβάθμισης ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου» (α.μ. 64/2012). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

48)       

Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη διαμόρφωσης – ανάπλασης οδού Κοραή οικισμού Αρκαλοχωρίου» (α.μ. 57/2012), τροποποίηση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος έτους 2012. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

49)       

Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη ανάπλασης πλατείας οικισμού Γασίου» (α.μ. 54/2012), τροποποίηση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος έτους 2012. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

50)       

Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη διαμόρφωσης – ανάπλασης οδού Γεωργίου Ψαράκη οικισμού Αρκαλοχωρίου» (α.μ. 58/2012), τροποποίηση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος έτους 2012. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

51)  

Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη ανάπλασης πλατείας οικισμού Κασταμονίτσας» (α.μ. 55/2012), τροποποίηση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος έτους 2012. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

52)       

Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη ανάπλασης πλατείας οικισμού Γερακίου» (α.μ. 56/2012), τροποποίηση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος έτους 2012. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

53)       

Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη ανάπλασης πλατείας οικισμού Παρτίρων» (α.μ. 52/2012), τροποποίηση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος έτους 2012. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

54)       

Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη ανάπλασης πλατείας οικισμού Αρχοντικού» (α.μ. 53/2012), τροποποίηση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος έτους 2012. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

55)       

Έγκριση σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

56)       

Ορισμός επιτροπής χαρακτηρισμού φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

57)       

Έγκριση 1ου και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση και επισκευή αποδυτηρίων και w.c. στο γήπεδο Γαρίπας» (α.μ. 2/2011). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

58)       

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση παλιάς πόλης Καστελλίου/ Ά Φάση» (α.μ. 274/2010). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

59)       

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισμού Δεματίου» (α.μ. 24/2010). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

60)       

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντλιοστάσια & εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων οικισμών Γερακίου – Αρμάχας Δήμου Μινώα Πεδιάδας» (α.μ. 18/2011). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

61)  

Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση παλιάς πόλης Καστελλίου/ Ά Φάση» (α.μ. 274/2010). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

62)       

Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας δ.δ. Ευαγγελισμού» (α.μ. 300/2010). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

63)       

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισμού Δεματίου» (α.μ. 24/2010). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.