13-11-2012, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 13ης Νοεμβρίου 2012

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 13ης Νοεμβρίου 2012