12-6-2012, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 12ης Ιουνίου 2012

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 12ης Ιουνίου 2012