11-12-2012, Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 11ης Δεκεμβρίου 2012

Δελτίο Τιμών Ελαιολάδου της 11ης Δεκεμβρίου 2012