10-9-2012, Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17η Σεπτεμβρίου 2012.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

     Σας καλούμε, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012  και ώρα 18:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καστελλίου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 

1)     

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

2)    

Έγκριση εκτέλεσης του 2ου υποέργου «Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Κασσάνων οικισμού Αυλής» της πράξης «Βελτίωση – Αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων Δήμου Μινώα Πεδιάδας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

3)    

Έγκριση εκτέλεσης του 4ου υποέργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Σκινιά» της πράξης «Βελτίωση – Αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων Δήμου Μινώα Πεδιάδας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

4)    

Έγκριση εκτέλεσης της πράξης «Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισμού Νιπιδιτού, Δήμου Μινώα Πεδιάδας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

5)    

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» για την πράξη «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

6)    

Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 για την πράξη «Βιολογικός καθαρισμός και κεντρικός αγωγός λυμάτων οικισμών Κασταμονίτσας – Αμαριανού Δήμου Μινώα Πεδιάδας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

7)    

Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 για την πράξη «Βιολογικός καθαρισμός και κεντρικός αγωγός λυμάτων οικισμών Γερακίου – Αρμάχας Δήμου Μινώα Πεδιάδας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

8)    

Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 για την πράξη «Βιολογικός καθαρισμός και κεντρικός αγωγός λυμάτων οικισμού Σμαρίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

9)    

Αξιοποίηση δημοτικού ακινήτου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

10)  

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης (με ειδικότητα μηχανικού περιβάλλοντος)». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

11)  

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης (με ειδικότητα μηχανολόγου μηχανικού)». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

12)  

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης (με ειδικότητα χημικού μηχανικού)». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

13)  

Αποδοχή παραχώρησης μηχανημάτων – οχημάτων από το Δήμο Ηρακλείου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

14)  

Αποδοχή παραχώρησης προσωρινής χρήσης τμήματος της συνδετηρίου οδού Α/Δ Καστελλίου Πεδιάδας – Αποθήκες Πυρομαχικών. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. 

 

15)  

Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Αμαριανού Δήμου Καστελλίου» (α.μ. 459/2007). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

 

16)  

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 81/2012 σε ορθή επανάληψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας, σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των υδρονομέων άρδευσης και την ένταξη τους στο ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο (Ν. 4024/11 ΦΕΚ 226/27-10-2011 Τεύχος ‘Α). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

 

17)  

Έγκριση εκτέλεσης: «Συντήρηση – επισκευή ακινήτων Δήμου» προϋπολογισμού 6.900,00 €. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

 

18)  

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας υλικών για την «Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος.

 

19)  

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2012. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

 

20)       

Συζήτηση επί απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την αναπροσαρμογή τελών κοινοχρήστων χώρων. Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.

 

21)  

Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Πολιτική Προστασία - Πυροπροστασία» και τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

22)       

Έγκριση ανάθεσης της μελέτης «Συμπληρωματική τοπογραφική αποτύπωση δρόμου Πάρτιρα - Αμουργελλών». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

23)       

Ορισμός επιτροπής χαρακτηρισμού φυσικού εδάφους για το έργο «Αντλιοστάσια & εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων οικισμών Κασταμονίτσας – Αμαριανού Δήμου Μινώα Πεδιάδας». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

24)       

Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Αποθήκη Χονδρικού Εμπορίου Ποτών και Τροφίμων (Ποτών – Αναψυκτικών – Τυποποιημένων Τροφίμων)», στο Αρκαλοχώρι, στην εταιρεία ΤΣΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο «T3 DRINK TEAM Ο.Ε.». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

25)       

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μετατροπή αίθουσας Εκθεσιακού Κέντρου σε Συνεδριακό Χώρο στο Δήμο Αρκαλοχωρίου» (α.μ. 43/2010). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

26)       

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» (α.μ. 56/2011). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

27)       

Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας δ.δ. Αποστόλων» (α.μ. 301/2010). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

28)       

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων» (α.μ. 53/2011). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

29)       

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αγροτική Οδοποιία» (α.μ. 54/2011). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

30)       

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» (α.μ. 56/2011). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

31)  

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Αρκαλοχωρίου» (α.μ. 38/2010). Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γρηνάκης Γεώργιος