Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 Χριστούγεννα με τη Θεατρική Ομάδα Δήμου Μινώα Πεδιάδας στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Καστελλίου

Χριστούγεννα με τη Θεατρική Ομάδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Καστελλίου