1-3-2013, Δημόσια διαβούλευση για το ρυθμιστικό σχέδιο του Νομού Ηρακλείου - Απόψεις Δήμου Μινώα Πεδιάδας σε ό,τι αφορά τα όσα προβλέπονται για την περιοχή

Δημόσια Διαβούλευση για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Νομού Ηρακλείου.

 

      Στα πλαίσια της διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι κάνοντας κλικ στα παρακάτω αρχεία μπορούν να κατεβάσουν τη μελέτη του Ρυθμιστικού Σχεδίου για το Νομό Ηρακλείου, αλλά και τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής Μινώα Πεδιάδας επί αυτής, σε ό,τι αφορά στην περιοχή του Δήμου.