30-4-2015,Περίληψη Ανακοίνωσης της υπ`αριθμό ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Περίληψη ανακοίνωσης  της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη  σύμβασης Εργασίας Ορισμένου χρόνου  από την Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

.
Για περισσότερες λεπτομέρεις δείτε το συνημμένο αρχείο