Περίληψη ανακοίνωσης υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου από την Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικών δομών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μινώα Πεδιάδας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» με Άξονα Προτεραιότητας 5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ».