17-10-2014,Ανακοίνωση της υπ`αριθμό 2/2014 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ` ΑΡΙΘΜΟ 2/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας , ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, που εδρεύει στο Καστέλλι του Νομού Ηρακλείου.

 

Η  υποβολή αιτήσεων αρχίζει από 18-10-2014  και οι αιτήσεις υποβάλλονται  στο Γραφείο Προσωπικού(Καστέλλι)  είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς.

Τα παραπάνω έγγραφα θα βρείτε αναρτημένα στην κατηγορία "Προσλήψεις" της αρχικής σελίδας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας