31-7-2017,Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ` αριθμό ΣΟΧ 1/2017 προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικών Δομών για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ` αριθμό ΣΟΧ 1/2017 προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικών Δομών για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας