Γνωστοποίηση της προκήρυξης 8Κ/2017 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 186 Θέσεων τακτικού προσωπικού (σε δικαστήρια και δικαστικές αρχές)

Γνωστοποίηση της προκήρυξης 8Κ/2017  ΑΣΕΠ για την πλήρωση 186 Θέσεων τακτικού προσωπικού  του Υπουργείου Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(σε Δικαστήρια και Δικαστικές  Υπηρεσίες της χώρας).