Γνωστοποίηση της προκήρυξης 9Κ/2017 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 46 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικ. Εγκλήματος

Γνωστοποίηση της προκήρυξης 9Κ/2017 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 46 θέσεων τακτικού προσωπικού  Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικ. Εγκλήματος