1-03-2012,Πίνακας κατάταξης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για το Πρόγραμμα 'Αθληση για όλους 2011-2012, από τον ΔΟΠΑΠ

Πίνακας  κατάταξης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για το Πρόγραμμα Άθληση για Όλους, από το Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος