Γνωστοποίηση της προκήρυξης 2Ε & 3Ε/2017 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

Γνωστοποίηση της προκήρυξης  2Ε & 3Ε/2017 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση  θέσεων  Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού