Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας

 

Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10

 

προκηρύσσει

διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη

 και της Επιχείρησης

 

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, για την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης του οποίου θα υπάρξει ενημέρωση με νέα ανακοίνωση.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δε μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/10.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Πληροφορίες παρέχονται από σήμερα Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου και τις ώρες από 8:30 έως 14:30 από το τηλέφωνο 28913 40335 του Δήμου.

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 Ζαχαρίας Καλογεράκης