26-05-2015,Αποτελέσματα της υπ` αριθμό 1/2015 ΣΟΧ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Αποτελέσματα της υπ` αριθμό 1/2015 ΣΟΧ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας