ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 24 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

 15-04-2011                                                                                                                                                 

Αρ.πρωτOικ.  5648            

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Γραφείο Προσωπικού                              

Ταχ. Δ/νση : Καστέλλι                                         

Τ.Κ. : 70006                                                

Πληροφορίες: Κυριακάκης Ζαχαρίας

& Καλαθάκη Μαρία                               

Τηλέφωνο : 28913 – 40130/40127                                        

Fax : 28910-32197

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

Δέκα πέντε (15) Εργατών καθαριότητας(Συνοδοί Απορριμματοφόρου), Πέντε (5) Οδηγών Απορριμματοφόρου - Φορτηγού και Τεσσάρων (4) Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, κατά σειρά προτεραιότητας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 και 3051/2002 ύστερα από την 4092/11.05.2011 προκήρυξη  ανακοίνωσης του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Α. Απορρίπτονται οι παρακάτω υποψήφιοι Οδηγοί Απορριμματοφόρου-Φορτηγού Δ.Ε.(ΚΩΔ: 105) επειδή δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4092/11.03.2011

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΊΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1

ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δεν διαθέτει τoν απαιτούμενο από την προκήρυξη Τίτλο Σπουδών (έχει απολυτήριο Δημοτικού το 1993)

2

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δεν διαθέτει τoν απαιτούμενο από την προκήρυξη Τίτλο Σπουδών (έχει απολυτήριο Δημοτικού το 1997)

3

ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Δεν διαθέτει τoν απαιτούμενο από την προκήρυξη Τίτλο Σπουδών (έχει απολυτήριο Δημοτικού το 1986)

4

ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Δεν διαθέτει τoν απαιτούμενο από την προκήρυξη Τίτλο Σπουδών (έχει απολυτήριο Δημοτικού το 1983)

5

ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δεν διαθέτει τoν απαιτούμενο από την προκήρυξη Τίτλο Σπουδών (έχει απολυτήριο Δημοτικού το 1985)

 

 

 

6

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ

Δεν διαθέτει τoν απαιτούμενο από την προκήρυξη Τίτλο Σπουδών (έχει απολυτήριο Δημοτικού το 1989)

 

7

ΛΕΝΤΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Δεν διαθέτει τoν απαιτούμενο από την προκήρυξη Τίτλο Σπουδών (έχει απολυτήριο Δημοτικού το 1982)

 

8

ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δεν διαθέτει τoν απαιτούμενο από την προκήρυξη Τίτλο Σπουδών (έχει απολυτήριο Δημοτικού το 1995)

 

9

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Δεν διαθέτει τoν απαιτούμενο από την προκήρυξη Τίτλο Σπουδών (έχει απολυτήριο Δημοτικού το 1987)

 

10

ΤΟΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Δεν διαθέτει τoν απαιτούμενο από την προκήρυξη Τίτλο Σπουδών (έχει απολυτήριο Δημοτικού το 1987)

 

11

ΡΙΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

Δεν διαθέτει την απαιτούμενη από την προκήρυξη εργασιακή εμπειρία

12

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Δεν διαθέτει την απαιτούμενο από την προκήρυξη εργασιακή εμπειρία

 

13

ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Δεν διαθέτει την απαιτούμενο από την προκήρυξη εργασιακή εμπειρία

14

ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Δεν διαθέτει την απαιτούμενο από την προκήρυξη εργασιακή εμπειρία

 

15

ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Δεν διαθέτει την απαιτούμενο από την προκήρυξη εργασιακή εμπειρία

 

16

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Δεν διαθέτει την απαιτούμενο από την προκήρυξη εργασιακή εμπειρία

 

17

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δεν διαθέτει την απαιτούμενο από την προκήρυξη εργασιακή εμπειρία

 

18

ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Δεν διαθέτει την απαιτούμενο από την προκήρυξη εργασιακή εμπειρία

 

19

ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Δεν προσκομίζει το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας(ΠΕΙ), καθώς απέκτησε την άδεια οδήγησης στις 22/10/2010.

Β. Απορρίπτονται οι παρακάτω υποψήφιοι Χειριστές για την κατηγορία Φορτωτής Εκσκαφέας CASE HP 110(ΚΩΔ: 101) επειδή δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ(ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CASE HP 110) ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4092/11.03.2011

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΊΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1

ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΔΑΥΙΔ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Έλλειψη Βασικού Τίτλου σπουδών απαιτούμενου από την προκήρυξη.

2

ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Έλλειψη βεβαίωσης της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων του π.δ. 22/1976, με τις ομάδες μηχανημάτων του π.δ. 31/1990.

3

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Έλλειψη βεβαίωσης της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων του π.δ. 22/1976, με τις ομάδες μηχανημάτων του π.δ. 31/1990.

4

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δεν διαθέτει τoν απαιτούμενο από την προκήρυξη Τίτλο Σπουδών (έχει απολυτήριο Δημοτικού το 1981)

 

Γ. Απορρίπτονται οι παρακάτω υποψήφιοι Χειριστές για την κατηγορία FAI KOMATSU HP 97(ΚΩΔ:102) επειδή δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ(FAI KOMATSU HP 97) ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4092/11.03.2011

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΊΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1

ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Δεν διαθέτει την απαιτούμενη από την προκήρυξη εργασιακή εμπειρία

2

ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Δεν διαθέτει την απαιτούμενη από την προκήρυξη άδεια χειριστή. Συγκεκριμένα, διαθέτει άδεια Ομάδας Β & Τάξη Γ, ενώ απαιτείται Τάξη Δ.

3

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δεν διαθέτει τoν απαιτούμενο από την προκήρυξη Τίτλο Σπουδών (έχει απολυτήριο Δημοτικού το 1981)

Δ. Απορρίπτονται οι παρακάτω υποψήφιοι Χειριστές για την κατηγορία Σάρωθρο-Σκούπα(ΚΩΔ:103) επειδή δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ(ΣΑΡΩΘΡΟ-ΣΚΟΥΠΑ) ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4092/11.03.2011

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΊΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1

ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Δεν διαθέτει την απαιτούμενη από την προκήρυξη εργασιακή εμπειρία

2

ΚΙΟΣΤΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Δεν διαθέτει την απαιτούμενη από την προκήρυξη άδεια χειριστή.

 

Ε. Απορρίπτονται οι παρακάτω υποψήφιοι Χειριστές για την κατηγορία Γκρέϊντερ(ΚΩΔ:104) επειδή δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ(ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4092/11.03.2011

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦIΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1

ΚΙΟΣΤΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Δεν διαθέτει την απαιτούμενη από την προκήρυξη άδεια χειριστή.

2

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δεν διαθέτει την απαιτούμενη από την προκήρυξη άδεια χειριστή. Συγκεκριμένα, έχει άδεια χειριστή Ομάδας Ζ και Τάξης Δ, ενώ απαιτείται Ομάδας Ζ και Τάξης Γ.

Μετά τα ανωτέρω προσλαμβάνονται οι εξής:

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

α.α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

Μεστάνης Μίμης του Νικολάου                                              για οκτώ (8) μήνες

2

Σπυριδάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ                                      για οκτώ (8) μήνες

3

Γκιαουράκη Μαρίνα του Εμμανουήλ                                     για οκτώ (8) μήνες

4

Αλεξάκη Αντωνία του Εμμανουήλ                                          για οκτώ (8) μήνες

5

Μαραβελάκης Σταύρος του Ιωάννη                                       για οκτώ (8) μήνες

6

Δημητρουλάκης Σπυρίδων του Ιωάννη                                  για οκτώ (8) μήνες

7

Μπούρα Γλυκερία του Γεωργίου                                            για οκτώ (8) μήνες

8

Ρουσάκης Χριστόφορος του Δημητρίου                                 για οκτώ (8) μήνες

9

Σμυρνάκης Εμμανουήλ του Νικολάου                                   για οκτώ (8) μήνες

10

Στραταντωνάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ                 για οκτώ (8) μήνες

11

Κρητσωτάκης Σπυρίδων του Στυλιανού                                για οκτώ (8) μήνες

12

Γιακουμάκης Απόστολος του Ιωάννη                                     για οκτώ (8) μήνες

13

Σφακιανάκης Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου                     για οκτώ (8) μήνες

14

Ορφανάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου                              για οκτώ (8) μήνες

15

Δαργάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου                              για οκτώ (8) μήνες

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ:

1.     Η τελευταία πρόσληψη εργάτη (Δαργάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου) θα γίνει αμέσως μετά από την απόλυση της Εργάτριας καθαριότητας κας Βογιατζή Ζωής του Βλαδίμηρου από την προηγούμενη προκήρυξη οκταμηνιτών, η οποία απολύεται στις 24-04-2011.

 

                      ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

α.α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

Φραγκιαδουλάκης Ιωάννης του Νικολάου                            για οκτώ (8) μήνες

2

Σταφυλάκης Βασίλειος του Νικολάου                                    για οκτώ (8) μήνες

3

Αντωνάκης Δημήτριος του Αριστείδη                                    για οκτώ (8) μήνες

4

Ταμιωλάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη                                     για οκτώ (8) μήνες

5

Χρονάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ                                        για οκτώ (8) μήνες

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ:

Ο τελευταίος οδηγός φορτηγού-απορριμματοφόρου (Χρονάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ) πρόκειται να προσληφθεί αμέσως μετά  την απόλυση του οδηγού της προηγούμενης προκήρυξης(13-05-2011).

                      ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Φορτωτής Εκσκαφέας CASE HP 110)

α.α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

Κιοστεράκης Παναγιώτης του Εμμανουήλ                            για οκτώ (8) μήνες

 

                      ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (FAI KOMATSU HP 97)

α.α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

Πετράκης Κωνσταντίνος του Νικολάου                                 για οκτώ (8) μήνες

 

                      ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΡΩΘΡΟ-ΣΚΟΥΠΑ)

α.α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

Πετράκης Κωνσταντίνος του Νικολάου                                 για οκτώ (8) μήνες

 

                      ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)

α.α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

Ασκορδαλάκης Ευάγγελος του Γεωργίου            για οκτώ (8) μήνες

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ: Ο Ασκορδαλάκης Ευάγγελος του Γεωργίου είναι ο μοναδικός υποψήφιος που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για την παραπάνω κατηγορία χειριστών, και θα προσληφθεί κατ΄ εξαίρεση σύμφωνα με τις οδηγίες του Α.Σ.Ε.Π.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ   ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ