25-02-2016,Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

O Δήμος Μινώα Πεδιάδας ανακοινώνει ότι θα προβεί, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών, στην προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές οικονομικές προσφορές με τίτλο: Προσφορά για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.