29-02-2016,Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

O Δήμος Μινώα Πεδιάδας ανακοινώνει ότι θα προβεί, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών, στην προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές οικονομικές προσφορές, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης, με τίτλο: Προσφορά για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.