04-10-2013, Περίληψη Διακήρυξης Εκμίσθωσης Ακινήτου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής  επιτροπής

Διακηρύττει  ότι:

 

Εκτίθεται σε πλειοδοτική,  φανερή και  προφορική δημοπρασία,

Η  εκμίσθωση ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 130 τμ περίπου, που βρίσκεται  στην πλατεία στους ΖΩΦΟΡΟΥΣ

με  ποσό  πρώτης  προσφοράς 50 ευρω

Και  με  διάρκεια  μίσθωσης 5 χρόνια.

 

Η δημοπρασία  θα  γίνει στο  δημοτικό  κατάστημα  ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ την ΠΕΜΠΤΗ  24/10/2013   από  10.00 έως12.00 (λήξη προσφορών), ενώπιον  της  αρμόδιας  επιτροπής δημοπρασιών. Η δημοπρασία  επαναλαμβάνεται μία  εβδομάδα  αργότερα  στο ίδιο μέρος  την  ίδια  ώρα  με  τους  ίδιους  όρους, εφόσον η πρώτη δημοπρασία  αποβεί  άγονη.

 Στην  δημοπρασία  γίνονται  δεκτοί οι  ενδιαφερόμενοι  που  δεν  έχουν οφειλές προς  τον  Δήμο, αφού  προσκομίσουν  γραμμάτιο κατάθεσης  στο Ταμείο Παρακαταθηκών  και  Δανείων  ή  εγγυητική  επιστολή  αναγνωρισμένης  Τράπεζας  ποσού 25 ευρω (1/10 της  πρώτης προσφοράς), υπέρ  του  Δήμου  ΜΙΝΩΑ  ΠΕΔΙΑΔΑΣ .

Οι όροι της  σχετικής διακήρυξης έχουν  σταλλεί στο  τμήμα Τοπικής  Αυτοδιοίκησης Α΄Βαθμού της  Περιφέρειας Κρήτης και  βρίσκονται στα  γραφεία  του Δήμου ΜΙΝΩΑ  ΠΕΔΙΑΔΑΣ, απο όπου  μπορούν  να λάβουν  γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι.

 

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                        ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 


                                             ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

 

Περίληψη Διακήρυξης Εκμίσθωσης Ακινήτου