4-3-2016,Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση Ενδιαφέροντος 2725-29/02/2016 για την κατάθεση προσφορών για την προμήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Σας ενημερώνουμε ότι για το πεδίο  32: Toshiba toner εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε το συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο αφορά σε 2 τεμάχια του μοντέλου Τ1640Ε.

 

Τον παρόν παρατίθεται  με ημερομηνία 4/03/2016 στην ιστοσελίδα μας  για  ενημέρωση σας και τυχόν ενέργειες σας.