14/08/2012 Διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό "Προμήθειας υλικών σκυροδέματος & σιδηρού οπλισμού"

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοπρασία της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ (στα πλαίσια του έργου ‘‘ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ’’):

  1. Η ημερομηνία δημοπράτησης είναι 21 Αυγούστου ημέρα Τρίτη.
  2. Οι σωστές προσφερόμενες ποσότητες των υλικών είναι αυτές που αναφέρονται στον προϋπολογισμό και όχι αυτές στο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κατεβάσουν το συνημμένο διορθωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.