08/07/2015 Ανακοίνωση ακύρωσης δημοπρασίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της συνεχιζόμενης τραπεζικής αργίας  που έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία των Τραπεζών για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών, αναβάλλονται οι διαγωνισμοί για την ανάθεση:

- Του έργου «Κατασκευή τάφων» (που έχει οριστεί για την 14/07/2015).

- Της υπηρεσίας «Εργασίες επισκευής αντλιοστασίων» (που έχει οριστεί για την 20/07/2015).

Οι διαγωνισμοί, έπειτα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα επαναληφθούν όταν εξομαλυνθεί η κατάσταση με το τραπεζικό σύστημα.

 

Η προϊσταμένη

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη