03/12/2014 Επανάληψη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Έργο ενεργειακής αναβάθμισης"

Σας ενημερώνουμε ότι στη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος που πραγματοποιήθηκε την 25η Νοεμβρίου 2014, δεν κατατέθηκαν προσφορές. Σύμφωνα με την αρ. 199/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα λήξης προσφορών την 10:00πμ, με τους ίδιους όρους, όπως αυτοί αναφέρονται στο τεύχος της αναλυτικής διακήρυξης.