01/07/2015 Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας "Εργασίες επισκευής αντλιοστασίων"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Π.Δ. 28/80)

αρ. πρωτ. 10425/22-06-2015


Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας  Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται  σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά η υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες επισκευής αντλιοστασίων».

Οι προδιαγραφές καθορίστηκαν βάσει της με αρ. 14/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 %) και χρηματοδοτείται έσοδα του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό, την 20η Ιουλίου 2015 και ώρα από 11:00π.μ. έως 11:30 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση/ κοινοπραξία αυτών, που ασκούν συναφείς υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο της ή με την με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ, ήτοι 1.138,20€. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και θα απευθύνεται στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Γλώσσα προσφορών : Ελληνική.

Η πλήρης μελέτη θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr καθώς και στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες – διευκρινίσεις αρμόδιος υπάλληλος  Δαγκωνάκη Ζαχαρένια  28913 40406).

 

 Ο Δήμαρχος

 Ζαχαρίας Καλογεράκης

 

Άμεση επικοινωνία με το Δήμο Μινώα Πεδιάδος

 • Αντιγράψτε το κείμενο της εικόνας
 • captcha

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Νοέμβριος  2018
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
<< >>

Δράσεις και Σύνδεσμοι

 • banner Image
  banner Image
  banner Image
  banner Image
  banner Image
  banner Image
 • banner Image
  banner Image
  banner Image
  banner Image
  banner Image
  banner Image

Τελευταία Νέα

...περισσότερα...