Ονομασία ανώνυμων οδών

  1. Έντυπη αίτηση
  2. Ειδική υπεύθυνη δήλωση
  3. Απόσπασμα σχεδίου πόλεως
  4. Βιογραφικό, αν γίνει πρόταση ονόματος.